English 中文 Việt
08 9328 3988
Trang chủ > Vài điều về Chúng tôi > Lịch sử của chúng tôi
Vài điều về Chúng tôi
Lịch sử của chúng tôi
Công ty Chăm sóc Cộng đồng và Người cao niên Chung Wah (Chung Wah Community and Aged Care – CAC) là một tập đoàn nằm dưới sự bảo trợ của Hiệp hội Chung Wah được thành lập vào năm 1909 với mục tiêu xúc tiến văn hóa Trung Hoa, giáo dục và phúc lợi cho những di dân tại tiểu bang Tây Úc.

Chung Wah CAC đã và đang cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và chăm sóc (hãy xem danh sách các dịch vụ của công ty) dành cho những di dân và người Á Châu khuyết tật, gồm cả người già và người trẻ tuổi, có nguồn gốc đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ từ năm 1984. Chúng tôi hiểu các nhu cầu và các rào cản văn hóa mà những khách hàng và người chăm sóc của họ không nói được tiếng Anh đang phải đối mặt.

Để biết thêm về Hiệp hội Chung Wah, xin hãy nhấp chuột vào đường dẫn sau: www.chungwah.org.au
Privacy and Disclaimer