English 中文 Việt
08 9328 3988
Trang chủ > Liên lạc với Chúng tôi > Thắc mắc Chung
Liên lạc với Chúng tôi
Thắc mắc Chung

+ Click map to enlarge
Dưới đây là chi tiết liên lạc chung của chúng tôi. Xin hãy tự nhiên liên lạc với chúng tôi nếu quí vị mong muốn hỏi về điều gì.

Chung Wah CAC Office
08 9328 3988
08 9228 3990
Unit 1, 98 Lake Street, Perth WA 6003
enquiry@chungwahcac.org.au
Giờ làm việc văn phòng: Thứ hai – Thứ sáu, 8 giờ sáng - 5 giờ chiều

Trung tâm Chung Wah
Trung tâm Balcatta:
18 Radalj Place, Balcatta WA 6021

Trung tâm Willetton:
58 Burrendah Blvd, Willetton WA 6155

Hiệp hội Chung Wah
08 9328 8657
08 9227 5694
128 James Street, Northbridge WA 6003
chungwah@chungwah.org.au
Giờ làm việc văn phòng: Monday – Friday, 9giờ30sáng -4 giờ 30chiều
Để gửi thắc mắc trên mạng, xin hãy hoàn tất mẫu đơn sau và gửi cho chúng tôi.
* Tên quí vị:
Số điện thoại liên lạc của quí vị (tùy chọn):
* Địa chỉ Email của quí vị:
* Thông điệp của quí vị:
Privacy and Disclaimer