English 中文 Việt
08 9328 3988
Trang chủ > Gia nhập Chúng tôi
Gia nhập Chúng tôi
Gia nhập Chúng tôi
Công ty Chăm sóc Cộng đồng và Người cao niên Chung Wah (Chung Wah Community and Aged Care – CAC) là một tổ chức đa dạng và chuyên nghiệp. Có nhiều cách khác nhau để tham gia với chúng tôi.

Quí vị có thể lựa chọn trở thành một tình nguyện viên quí giá hay một nhân viên được trả lương, hay quí vị có thể đăng ký vào một lớp học có chung mối quan tâm và tham dự một sự kiện cộng đồng. Mỗi cách sẽ đều mang tới cho quí vị nhiều phần thưởng và chúng tôi luôn luôn mong muốn được nghe từ những người tận tâm và nhiệt thành, chia sẻ các giá trị của chúng tôi.
Privacy and Disclaimer