English 中文 Việt
08 9328 3988
Trang chủ > Các Nguồn > Bản tin
Các Nguồn
Bản tin
'Living Stronger' (SốngMạnh mẽ hơn) là một bản tin hàng quí do Công ty Chăm sóc Cộng đồn gvà Người cao niên Chung Wah (Chung Wah Community and Aged Care – CAC) phát hành. Bản tin bằng ba ngôn ngữ – Anh ngữ, Hoa ngữ và Việt ngữ vì sự tiện lợi cho các đọc giả. Mỗi bản tin bao gồm các sự kiện quan trọng của CAC, tin tức và thông tin về cộng đồng và chăm sóc người cao niên, các hoạt động sắp tới, vv.

Xin hãy nhấp chuột vào các đường dẫn dưới đây để tải xuống: Nếu quí vị mong muốn thảo luận về bất cứ vấn đề nào có liên quan tới bản tin, xin hãy liên lạc với chúng tôi theo số 08 9328 3988.
Privacy and Disclaimer