English 中文 Việt
08 9328 3988
Trang chủ > Dịch vụ của chúng tôi > Chương trình Hỗ trợ tại Gia của Chính phủ Liên bang
Dịch vụ của chúng tôi
Chương trình Hỗ trợ tại Gia của Chính phủ Liên bang
Chương trình Hỗ trợ tại Gia của Chính phủ Liên bang (CHSP) trước Chương trình Chăm sóc Tại gia & trong Cộng đồng (HACC)

Chương trình này dành cho những người có nguồn gốc sắc tộc Trung Quốc, Việt Nam hay các cộng đồng Á châu khác, và các dịch vụ cung ứng bao gồm: chăm sóc tại nhà và trong cộng đồng cho những người già, yếu, khuyết tật hay tiếp sức cho người chăm sóc chính cho họ.

Danh sách Dịch vụ:
 • Chăm sóc Thay thế cho người chăm sóc chính tại gia
  Giúp đỡ người chăm sóc chính bằng cách tạm thay thế họ trong vai trò chăm sóc;
 • Giúp đỡ Việc nhà
  Như: giặt giũ, chuẩn bị bữa ăn và chợ búa để giúp thân chủ tiếp tục sống trong cộng đồng lâu dài hơn;
 • Hỗ trợ về mặt xã hội
  Giúp đỡ các thân chủ bị cô lập với xã hội để có cơ hội tham gia các sinh hoạt cộng đồng hoặc đến dự được các buổi hẹn;
 • Chăm sóc Trong ngày ở Trung tâm
  Giúp đỡ các thân chủ đến tham gia những sinh hoạt đã được phác họa đặc biệt cho cá nhân/ nhóm nhằm phát triển, duy trì và cải thiện sự độc lập của họ về thể xác, giao tế và tâm thần;
  Giờ làm việc
  Trung tâm Balcatta: 9.00 giờ sáng – 2.00 giờ chiều, mỗi Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm
  Trung tâm Willetton: 9.00 giờ sáng – 2.00 giờ chiều, mỗi Thứ Tư, Thứ Năm,Thứ Sáu
 • Chuyên chở
  Giúp đưa rước trực tiếp thân chủ đi mua sắm, tham gia các sinh hoạt cộng đồng, đến trung tâm chăm sóc trọn ngày và đi đến các buổi hẹn.
Muốn tham gia chương trình này:

Thân chủ có thể liên lạc với chúng tôi để biết thêm chi tiết qua số điện thoại của văn phòng: 08 9328 3988.

Trung tâm Liên kết và Chăm sóc Thay thế thuộc cấp Liên Bang (Commonwealth Respite and Carelink Centres (CRCC)) và toán Thẩm định HACC của Vùng (HACC Regional Assessment Service) sẽ cứu xét và thẩm định các thân chủ tùy theo trường hợp.
Privacy and Disclaimer