English 中文 Việt
08 9328 3988
Trang chủ > Tìm hiểu về Chăm sóc Sức khỏe > Luyện tập Tốt
Tìm hiểu về Chăm sóc Sức khỏe
Luyện tập Tốt
Là những người di dân có nguồn gốc không nói tiếng Anh, các khách hàng của chúng tôi có thể đối mặt với nhiều vấn đề như ngôn ngữ, văn hóa và sự cô lập về xã hội, hoặc có những khó khăn trong tiếp cận và công bằng với các dịch vụ chủ đạo. Để giải quyết những rào cản và khó khăn này, chúng tôi đang cố gắng thực hành chăm sóc sức khỏe từ một góc độ phù hợp về văn hóa và ngôn ngữ.

Có nhiều trò chơi và hoạt động đơn giản có thể giúp quí vị luyện tập chăm sóc sức khỏe ở cả ba mức độ như chơi mạt chược, tập Tai Chi và chơi cờ tướng.

Không quá khó khi học và hiểu các trò chơi và hoạt động chăm sóc sức khỏe, nhưng các bài tập và luyện tập nhất quán là cần thiết để duy trì và nhận thấy được các lợi ích. Nếu quí vị có quan tâm tới luyện tập chăm sóc sức khỏe, hay có các ý kiến để chia sẻ, xin hãy tự nhiên liên lạc với chúng tôi theo số 9328 3988.

Hãy nhớ: Sở thích khiến quí vị bắt đầu một việc; Thói quen giữ cho quí vị duy trì việc đó!
Privacy and Disclaimer