English 中文 Việt
08 9328 3988
Trang chủ > Tìm hiểu về Chăm sóc Sức khỏe > Chăm sóc Sức khỏe là gì?
Tìm hiểu về Chăm sóc Sức khỏe
Chăm sóc Sức khỏe là gì?
Khái niệm về chăm sóc sức khỏe có thể thay đổi và rất rộng. Chăm sóc sức khỏe là gì? Tại sao chăm sóc sức khỏe lại quan trọng? Chúng ta luyện tập chăm sóc sức khỏe như thế nào? Mọi chuyên gia đều có những câu trả lời khác nhau cho những câu hỏi này. Trong năm 2007, cuốn tài liệu Cộng đồng Phía Tây và Sáng kiến HACC Tây Úc – Phương pháp Chăm sóc Sức khỏe đối với Chăm sóc Tại nhà cho Cộng đồng (WATCH) đã được xuất bản. WATCH đề ra phương pháp chăm sóc sức khỏe và khuyến khích các nhà cung cấp dịch vụ được HACC Tây Úc tài trợ tạo ra một sự thay đổi về mô hình cung cấp dịch vụ có tập trung vào chăm sóc sức khỏe.

Mô hình này khuyến khích các tổ chức 'tìm ra được sự cân bằng phù hợp giữa làm cho và làm với, khuyến khích các khách hàng làm những việc trong khả năng của họ càng nhiều càng tốt và coi các khách hàng đều có sức mạnh và tiềm năng để khai thác' (WATCH năm 2007). Khi các tổ chức áp dụng phương pháp chăm sóc sức khỏe vào thực tiễn hàng ngày, các khách hàng sẽ có thể dần dần phát triển, duy trì và cải thiện những khả năng thực hiện chức năng của họ.

Để tiến hành tốt hơn sứ mệnh của chúng tôi về cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân có nguồn gốc đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ cần được chăm sóc, hội Chăm sóc Cộng đồng và Người cao niên (CAC) Chung Wah đã chấp thuận phương pháp chăm sóc sức khỏe này trong tất cả các chương trình và dịch vụ của công ty từ năm 2008.

Điều quan trọng là nhận thức được rằng sự công nhận về chăm sóc sức khỏe không có ranh giới về địa lý hay văn hóa. Từ đông sang tây, từ thời xưa cổ đại tới xã hội hiện đại, mỗi nền văn hóa đều có một cách riêng biệt để bày tỏ và mô tả về khái niệm chăm sóc sức khỏe.

Ý nghĩa của chăm sóc sức khỏe có thể được tìm thấy nguồn gốc từ hàng ngàn năm trước. Trong một cuốn sách cổ nổi tiếng của Trung Quốc có tên 'Khuynh hướng Vĩ đại', các triết gia Khổng Tử đã bày tỏ sự hiểu biết của họ về chăm sóc sức khỏe như sau:

Để khắp thiên hạ được thái bình, một người phải trị quốc để có trật tự trước; Để trị quốc, người đó phải trị gia nghiêm minh; Tuy vậy gia đình sẽ không thể hoạt động được cho tới khi người đó nuôi dưỡng sự an lạc của chính mình trước tiên.

Đoạn văn này chỉ ra tầm quan trọng của chăm sóc sức khỏe và nhấn mạnh rằng mỗi mục tiêu không thể đạt được nếu trước tiên không đạt được sự an lạc của mỗi cá nhân.

Sự giải thích của đạo Khổng về chăm sóc sức khỏe còn tương đẳng với biểu tượng Âm-Dương của đạo Lão, một yếu tố văn hóa Á Châu được công nhận rộng rãi. Biểu tượng này đại diện cho sự hiểu biết của Trung Hoa cổ đại về cách mọi việc vận hành. Vòng tròn bên ngoài tượng trưng cho "mọi thứ" trong khi các màu Trắng và Đen tượng trưng cho tất cả các năng lượng trên thế giới và sự chuyển động không ngừng của và sự tương tác giữa mỗi năng lượng. Một xã hội chăm sóc sức khỏe vận hành cũng giống như biểu tượng này – sự trọn vẹn của mọi thứ – cá nhân, gia đình, cộng đồng, quốc gia và thế giới.
Next
Privacy and Disclaimer